MeneXedenia

Coaching & Counseling Consult

"Ieder is uniek, al zijn we allen een deel van het grotere geheel."

Wendy Ouwehand: Coach, counselor, docent, inspirator, katalysator.


Beweging en danstherapie

Bewegingstherapie: bewegen en bewogen worden. Wanneer blijkt dat praten alleen niet helpt, kan er gekozen worden voor bewegingstherapie om een probleem lijflijk te voelen en op te lossen. Je lijkt niet vooruit te komen op je levenspad. Je beweegt je stijf en stram vanwege te sterke controle over je emoties. Je hebt ze ingehouden of weggestopt en je lichaam geeft signalen. Door bewegen druk je uit wat er innerlijk in je gebeurt. Er komt opgehoopte spanning vrij en de geblokkeerde energie gaat weer stromen. Door jezelf tijd en aandacht te geven, kom je weer in contact met jezelf en je beweging wordt losser. De paradox is: door je te legen van negatieve energie raak je vervuld van positieve energie. Dit proces is niet altijd in woorden te vatten. Het is zowel aards als mystiek. Na een beweeg- of danssessie bespreken we waar jij je van bewust werd, wat er los kwam en of er een oplossing of mogelijkheden duidelijk werd.>/p>

Danstherapie: Door ervaring met de vrije bewegingsvorm Xoelapepel, de oosterse bewegingsleer T’ai Chi Chuan, Gurdjieffs movements, Biodanza en de 5 ritmes van Gabrielle Roth kreeg ik inzicht in de heilzame werking van beweging en dans. De therapie die ik bied bevat invloeden van die vormen. Dans uit zich in de symbolen die uit de diepte van je innerlijk voortkomen. Dans is niet alleen een kunstvorm, het is ook een sociaal gebeuren en het heeft een helende werking. Bij optredende dansers coach ik de extra dimensie dat er toeschouwers bij de dans aanwezig zijn. Daar is moed voor nodig, want de danser wordt erdoor gedefinieerd en bekritiseerd . Hier goed mee om leren gaan door danstherapie kan leiden tot accepteren en geaccepteerd worden. Je blokkades worden opgelost want je innerlijke criticus wordt toleranter en vriendelijker. Deze ‘criticus’ ontstond ooit als zelfbescherming. Het behoedde je voor teleurstelling en afwijzing. Maar als dit doorslaat wordt het een ‘behulpzame’, vermomde, onzichtbare of zelfs aanvallende criticus. Met danstherapie leer je weer om vol zelfvertrouwen te bewegen en om open te staan voor verandering en nieuwe ervaringen. Je ontplooitje, voelt je vrijer om jezelf te durven zijn en te doen waar je goed in bent.