MeneXedenia

Coaching & Counseling Consult

"Ieder is uniek, al zijn we allen een deel van het grotere geheel."

Wendy Ouwehand: Coach, counselor, docent, inspirator, katalysator.MeneXedenia counseling en coaching is er voor als je steun nodig hebt om een moeilijke situatie op te lossen of te leren hoe je er het beste mee kan omgaan . Het is er ook om je mogelijkheden te onderzoeken en je bewust te worden van je eigen kracht. In mijn praktijk bied ik gesprektherapie, creatieve therapie, alternatieve behandelingen zoals ontspanningsoefeningen en aandachttraining en soms is er voor geÔnteresseerden op verzoek een spirituele benadering.

De naam MeneXedenia is ontleend aan een bloem die groeit op de harde rotsgrond in Griekenland. De metafoor is dat de bloem bloeit ondanks (of dankzij?) moeilijke omstandigheden. Daardoor werd de bloem sterk. MeneXedenia is ook het Griekse woord voor violet. Dit is het samengaan van rood (passie en gevoel) en blauw (wijsheid en verstand). Mijn motto is:Ē Het is heilzaam wanneer denken en voelen met elkaar in evenwicht zijn, zodat het een harmonieus geheel vormt.

Ik koos een Griekse naam omdat Griekenland de bakermat is van onze Westerse beschaving, met name op het gebied van psychologie, filosofie en geneeskunde.